Bouw

Mogelijkheden voor verduurzamen monumenten

Monumenten zijn niet altijd even duurzaam als we graag zouden willen. Vaak zijn ze niet uitgerust met de mogelijkheden om zuinig en bewust om te kunnen gaan met energie. Hoewel deze panden vaak van grote historische waarde zijn, of zelfs tot cultureel erfgoed behoren, zijn ze mede door het ontbreken van deze maatregelen niet geschikt voor gebruik in de toekomst. Daardoor worden monumenten vaak niet op de juiste manier onderhouden of staan ze zelfs leeg. Om dit stuk geschiedenis te kunnen behouden is verduurzaming nodig. Tegenwoordig zijn er voldoende mogelijkheden om een dergelijk pand van duurzame oplossingen te kunnen voorzien. Zo krijgen ze niet alleen een andere bestemming, maar voldoen ze ook aan de eisen die er tegenwoordig worden gesteld. Het verduurzamen van monumenten kan in de vorm van het aanbrengen van zonnepanelen, de juiste isolatie of zelfs complete warmtesystemen.

Verduurzamen monumenten

Verduurzamen monumenten door specialisten

Het verduurzamen van een historisch pand of een monument dient zorgvuldig te gebeuren. Zo ontstaat er een goede balans tussen innovatieve oplossingen en de oude karakteristieke elementen van het gebouw. In de meeste gevallen wordt het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van een monument uitgevoerd door een restauratie architect. Als een oude kerk, een industrieel gebouw of een ander monument verduurzaamd moet worden, dan wordt er in de eerste plaats onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het pand biedt. Oude elementen en bouwmaterialen worden daarbij zorgvuldig onderzocht zodat bepaald kan worden welke onderdelen wel of juist niet behouden kunnen blijven. Daarnaast wordt de verduurzaming zo aangebracht dat deze hand-in-hand gaat met de charme van het gebouw. Het pand verliest zijn karakter als monument niet, terwijl de eindgebruiker of opdrachtgever wél gebruik kan maken van duurzame oplossingen.

 

Restauratie architect voor verduurzamen monumenten

Een restauratie architect voert in eerste instantie een historisch onderzoek uit. Hierbij kijkt de specialist welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp aan te kunnen brengen, zonder dat het aanzicht van het pand daarbij verloren gaat. Ook wordt er een schets gemaakt waardoor de opdrachtgever een goed beeld krijgt van het eventuele eindresultaat. In deze schets worden niet alleen de ideeën voor het verduurzamen van het moment opgenomen, maar wordt ook de planning van de werkzaamheden en het budget uitgewerkt. Voor het verduurzamen van monumenten zijn er tevens diverse interessante regelingen mogelijk die vanuit de gemeente beschikbaar worden gemaakt. Zo stimuleert de overheid het behoud van ons cultureel erfgoed en de bijbehorende monumenten.

 

Meer informatie over het verduurzamen van monumenten vindt u bij berns architectuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *